روغن مشهور مورینگا به چه درد میخوره ؟

خواص روغن مورینگا و اثرات درمانی مهم آن روغن مورینگا روغنی است که از دانه های درخت مورینگا که به آن درخت طبل نیز می گویند، و به همین نام نیز مشهور است. روغن مورینگا همچنین نام دیگری دارد، که آن را اغلب به دلیل بهنیک اسید زیاد ( اسید چرب ) در روغن دانه