فایده مارپیچ سفید روی موتور هواپیما چیست؟

اگر به یک موتور هواپیما از فاصله‌ای نه‌چندان دور نگاه کرده باشید، حتما خطوط مارپیچی‌شکل و سفیدرنگ روی آن را دیده‌اید. این طراحی تقریبا در میان همه‌ هواپیماها یکسان است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ به‌روزرسانی شده است. اگر تابه‌حال از پنجره‌ فرودگاه به حرکت هواپیماها نگاه