طراحی آخرالزمانی و زیبایی از موتورسیکلت بی‌ام‌و

وب‌سایت یک‌پزشک – میثاق محمدی‌زاده: سال ۲۰۳۰ است. همه ما از حمله ویروس کرونا جان سالم به در بردیم، ولی با هزینه زیاد. جامعه به معنای واقعی خودش از بین رفته است. ما از جنگ بر سر دستمال توالت و مواد شوینده به جنگ بر سر مواد اولیه مایحتاج زندگی مانند آب و غذا رسیدیم.