گوگلِ عزیز؛ تولد ۲۲سالگی‌ات مبارک

برترین‌ها: ۲۲ سال پیش دو دانشجو دکتری دانشگاه “استنفورد” با نامهای “سرگئی برین”(Sergey Brin) و “لری پیج”(Larry Page) تصمیم گرفتند یک موتور جست‌وجو موسوم به “گوگل”( Google) را تاسیس کنند. این دو دانشمند در رابطه با انتخاب نام گوگل نوشتند: گوگل بر گرفته شده از کلمه “گوگول”(googol) به معنی “یک عدد یک و صد صفر