سرگذشت جوان ۱۹ساله گرفتار در دام مافیا

خراسان: روزی که به پیشنهاد دوستم شاگردی در کفاشی را رها کردیم و به امید پولدار شدن از شمال کشور به مشهد آمدیم، هیچ گاه تصور نمی کردم به همین راحتی در دام مافیای موادمخدر گرفتار شوم و موادی را در پارک ها به جوانان بفروشم که حتی تلفظ نام آن ها نیز برایم سخت