بهترین فیلم‌های مهیج روان‌شناختی تمام دوران کدام است؟

فیلم‌های مهیج روان‌شناختی (یا تریلر روانشناسانه) به القای تعلیق، ترس نهان، و نهایتا پیچیدگی داستانی بسیار شهرت دارند. این ژانر یکی از ژانرهای محبوب نویسندگان و کارگردانان مطرح و تاریخ‌ساز سینما محسوب می‌گردد و تا به امروز آثار فراموش‌نشدنی و بسیاری موفقی از آن ساخته شده است. همان‌طور که از اسمشان پیدا است، فیلم‌های مهیج