تبعات جوگیری سرِ سفره عقد و مهریه‌های لاکچری

روزنامه شهرآرا – محدثه شوشتری: گویی جنگی در میان است؛ جنگی میان زندگی ازهم‌پاشیده و زندگی آینده. برای زندگی دوباره باید خرج کرد و برای زندگی ازهم‌پاشیده، بیشتر! شاید هم خرج زندگی ازهم‌پاشیده آن‌قدر زیاد باشد که به تشکیل زندگی دوباره نتوانند فکر کنند. در این قاعده، حبس هم خیلی دور نیست؛ قسط سر ماهشان