اعتبارسنجی مشتریان بانکی در حال انجام است

به گزارش اقتصادآنلاین، مهران محرمیان در خصوص برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی را اعلام کرد و گفت: «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که هم رئیس‌کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارد و هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است. وی ادامه داد: معاونت فناوری‌های نوین بانک