آقایان، جشنواره تئاتر فجر که شوخی نیست!

اگر کسی به قطار جایزه‌های اهدا شده در این جشنواره نگاهی بیندازد، بی‌گمان با خود خواهد گفت تئاتر ایران چه سالی پُر بار را پشت سر گذاشته که چنین پایانی داشته است. ولی واقعیت چیز دیگری است؛ آیین پایانی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، یک شوخی تلخ بود. یک رویداد بی‌جان بود که برای