استخدام کارشناس رنگ و نقاشی ساختمان در فن توسعه منیب در البرز و تهران

استخدام کارشناس رنگ و نقاشی ساختمان در فن توسعه منیب در البرز و تهران انتشار در چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام فن توسعه منیب شرکت فن توسعه منیب جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به