مروری بر اتفاقات ادبی سال ۹۸

روزنامه جام جم:نگاهی خواهیم داشت به چند لحظه مهم از ادبیات ایران در سال ۹۸ انتشار «گور سفید» مجید قیصری رمان تازه قیصری در نشر افق منتشر شد؛ رمانی که بازگشتی به فضای داستان‌نویسی قیصری در دهه هفتاد و داستان افرادی است که برای رسیدن به یک جامعه پاک دست به پاکسازی شخصی می‌زنند. انتشار