نقد فیلم منصور – نیروی هوایی ارتش در جنگ هشت ساله

تا پیش از ساخته شدن چند فیلم درباره زندگی شهدا و کسانی که در جنگ ایران و عراق، سالها درگیر بودند؛ کسی درباره زندگی و کارهای آنها نمی‌دانست. این افراد نهایتا اسامی خیابان‌ها و بزرگراه‌هایی بودند که در آنها با ترافیک سر و کله می‌زدیم. «موسسه اوج» که چند سالی است رو به ساخت فیلم‌های