۵ تیشه بر ریشه «هفت»!

روزنامه خراسان: برنامه سینمایی «هفت» که روزگاری به عنوان یکی از برند‌های تلویزیون و مؤثرترین برنامه سینمایی سیما شناخته می‌شد، این روز‌ها از دوره اوج خود فاصله گرفته و جز ویدئو‌هایی که گاهی به بهانه انتقادات تند مسعود فراستی و اظهارنظرات عجیب‌وغریبش در فضای مجازی وایرال می‌شود، شاهد اثرگذاری یا جریان‌سازی این برنامه نیستیم. برنامه