نگاهی به آلبوم «خراسانیات» شجریان

برترین‌ها: آلبوم «خراسانیات» محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، بعد از گذشت سه دهه در بیستم اسفندماه ۱۳۹۸ و در حالی به بازار موسیقی ایران عرضه شد که شجریان در بستر بیماری سهمناکی است و از مرگ پرویز مشکاتیان هم ده سالی می‌گذرد. در آلبوم یادشده ۹ قطعه به مدت ۵۵ دقیقه آمده است که ۷