استخدام کارگر آقا با مزایا از تهران و البرز جهت کار در ملارد

استخدام کارگر آقا با مزایا از تهران و البرز جهت کار در ملارد انتشار در چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن شرکتی معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز، جهت کار در ملارد از تعدادی افراد واجد شرایط