استخدام مسئول فنی کارخانه در شرکت مواد غذایی خورشید مقوایی البرز

استخدام مسئول فنی کارخانه در شرکت مواد غذایی خورشید مقوایی البرز انتشار در یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام مواد غذایی خورشید مقوایی البرز شرکت مواد غذایی خورشید مقوایی البرز جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می