شما مقصد سفر را چگونه انتخاب می‌ کنید؟

گاهی هم هست که می‌خواهیم راهی سفر شویم، کیف پول و مرخصی و همه چیز مهیا است، ولی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم به کجا برویم!  نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ به‌روزرسانی شده است. انتخاب مقصد سفر از آن کارهای سخت است، به‌ویژه اگر چند بار در سال بخواهید