مهندسی مقتصدانه؛ افزایش تولید خودروهای ارزان قیمت

به گزارش اقتصادآنلاین، مفهوم مهندسی مقتصدانه، طی سالیان اخیر در کانون توجه بسیاری از محافل علمی و سیاستگذاری کشورها قرار گرفته است. مهندسی مقتصدانه به زبان ساده عبارت است از: غلبه بر چالش کمبود منابع با استفاده از نوآوری. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از راه‌حل‌های خلاقانه و حذف اجزا غیرضروری محصول، سعی در