انیمیشن Soul و چالش رویارویی با مفاهیم دینی، فرهنگی و نژادی

انیمیشن Soul (روح) جدیدترین اثر «پیت داکتر» و «کمپ پاورز» به مفاهیم پیچیده مذهبی، فرهنگی و نژادی به صورت ماهرانه‌ای اشاره می‌کند اما هنجارشکنی‌های این انیمیشن به همین‌جا محدود نمی‌شود و شخصیت اصلی آن در سراسر فیلم به دنبال پاسخ این سوال که «چه چیزی تو را به خودت تبدیل کرده» می‌گردد. در ادامه ویجیاتو