چرا همه‌ی ما تا حدی نژادپرست هستیم؟

برترین‌ها: پژوهشگران می‌گویند که مغز همه ما تا حدی نژادپرست است؛ اما نگران نباشید، می‌توانیم از سوگیری هایمان برای بهبود رفتارمان هم استفاده کنیم. به احتمال زیاد شما هم قدری نژادپرستید؛ اما خودتان را سرزنش نکنید، چون تقصیر مغزتان است. همه ما سوگیری‌های ناخودآگاهی داریم که فراتر از کنترل خودآگاهمان کار می‌کنند. هر بار که