چاپ سه بعدی استخوان در بدن انسان؛ ایده محقق ایرانی در استرالیا

فناوری چاپ سه بعدی در حوزه پزشکی راه طولانی را به خصوص در تولید اندام طی کرده است و آنچه زمانی همانند داستان علمی تخیلی به نظر می‌رسید حال با کمک این فناوری به واقعیت تبدیل شده و سبب تحولی عظیم در حوزه بهداشت و درمان شده است. اما استخوان‌های چاپ سه بعدی شده چطور؟