ادبیات پلیسی و تاریخچه آن در ایران و جهان

برترین ها – صدف پیکامی: ادبیات پلیسی تاریخ پرفراز و نشیبی را در کشور ما پشت سر گذاشته است. این ژانر ادبی که البته از نظر عده‌ای در ژانر‌های ادبی جای نمی‌گیرد، از اوایل قرن بیستم تا امروز همواره از محبوب‌ترین‌ها در نزد عموم مردم جهان بوده است. ادبیات پلیسی در میان آنگولاساکسون‌ها متولد شد.