رمان «معسومیت» نوشته‌ی مصطفی مستور؛ خلاغیت‌های نویصنده!

روزنامه هفت صبح – محبوبه قوام: مخاطبان ادبیات داستانی، اوایل دهه هشتاد بود که با نام مصطفی مستور آشنا شدند؛ «روی ماه خداوند را ببوس» در همان سال‌ها به چاپ رسید و تا همین امروز هم بار‌ها تجدید چاپ شده. اقبال نویسنده در واقع در گرو این رمان بود که بعد‌ها ادامه پیدا کرد و