فیلم‌شناسی اینگمار برگمان؛ استادی که می‌خواست دیوانه نشود

برترین‌ها: «ارنست اینگمار برگمان» کارگردان فقید سوئدی، یکی از بزرگترین کارگردان‌های سینمای مدرن اروپاست که تاثیراتش بر فیلمسازان بزرگ تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از آثار او در کارگاه‌های فیلمسازی و دانشگاه ها، جزء مواد درسی هنرجویان می‌باشد. هرچند برگمان از نماد‌های «سینمای روشنفکرانه اروپا» محسوب میشد و مورد توجه جشنواره‌هایی مانند «کن»