با ۷ گنجینه تاریخی ویران ‌شده در جنگ آشنا شوید

جنگ تبعات فراوانی دارد که نابودی میراث تاریخی و فرهنگی، یکی از آن‌ها است. آثار تاریخی ارزشمند زیادی در طول قرن‌ها، بر اثر جنگ از بین رفته‌اند. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به‌روزرسانی شده است. جنگ تبعات فراوانی برای مردم سرزمین‌های مختلف دارد. ویران شدن آثار تاریخی