نحوه افزودن ادامه مطلب به وردپرس

این wikiHow به شما می آموزد که چگونه پیوند “ادامه مطلب” یا “ادامه مطالعه” را به پست وبلاگ WordPress.com خود اضافه کنید. پیوند بیشتر بخوانید گزینه بسیار خوبی برای مواردی است که نمی خواهید تمام پست وبلاگ شما در صفحه اصلی وبلاگ شما نشان داده شود. می توانید مکان نمایش پیوند را در صفحه کنترل