مضیف؛ مراسم قهوه خوری و آیین پذیرایی در جنوب ایران

مضیف چیست و از آداب و رسوم پذیرایی از مهمان در مناطق عرب نشین جنوب ایران چه می‌دانید؟ در این مقاله با این آداب و رسوم بیشتر آشنا شوید . نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ به‌روزرسانی شده است. در گذشته مضیف مهمان‌‌خانه‌ای مرسوم در میان مردمان عرب