ماجرای ناکامی سیاست مصونیت گله‌ای در سوئد

انتخاب: کلی بجورکلند در فارین پالیسی نوشت: اسناد محرمانه داخلی نشان می‌دهد که یک ماه پس از اعلام شیوع ویروس کرونا در ماه فوریه، آژانس بهداشت عمومی سوئد به دنبال مصونیت گله‌ای بوده و به همین خاطر از انجام اقدامات جدی برای کاهش شیوع ویروس کرونا سر باز زده است. این تصمیم اولیه در حقیقت