مصونیت گروه‌خونی O از کرونا؟

روزنامه اعتماد: در اولین روز‌های پس از شیوع ویروس کرونا در چین، محققان چینی که تحقیقات فشرده برای شناسایی ساختار این ویروس نوپدید را آغاز کرده بودند، اعلام کردند که ممکن است برخی گروه‌های خونی، بیشتر یا کمتر در معرض خطر ابتلا به کووید ۱۹ باشند. در نتایج این مطالعات گفته می‌شد که افراد با