نقد فیلم مصلحت – آنسوی خط قرمز

فیلم مصلحت با وجود شخصیت‌پردازی کم‌ایراد، روایت صحیح داستان، بازی‌های قابل قبول و فضاسازی باکیفیت به حدی درون شعارهای اغراق آمیز خود غرق می‌شود که در نهایت چیزی بیشتر از یک فیلم بیش از حد سفارشی به نظر نمی‌رسد. در واقع مصلحت فیلمی است محض یادآوری این حقیقت تقریبا تلخ که سازمان هنری رسانه‌ای اوج