روش های به کار رفته برای سرگرم کردن مسافران هنگام تاخیر پرواز

بدترین موضوع برای یک مسافر حاضر در فرودگاه مواجه شدن با تاخیر پرواز است. در این مقاله روش‌هایی برای برطرف کردن استرس ناشی از تاخیر پروازها را بیان می‌کنیم. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ به‌روزرسانی شده است. بخش مهم تاخیر در فرودگاه‌های بین‌المللی به‌دلیل این است که این فرودگاه‌ها محل اتصال