نوروفیدبک چیست و چه مشکلاتی را درمان می کند؟

نوروفیدبک چیست و چه کاربردی دارد ؟ نوروفیدبک که به الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی نیز معروف است، یک نوع آزمایش درمانی می باشد که بازخورد یا فیدبک سریعی را از یک برنامه کامپیوتری ایجاد می کند و می تواند فعالیت امواج مغزی بیمار را ارزیابی کند. چنانچه در این بخش از سلامت روان نمناک بیشتر