خراسانیات؛ ادای دین دو دلداده‌ی خراسان

آلبوم مشترک شجریان و مشکاتیان پیش از عید نوروز منتشر می‌شود‎ روزنامه شهروند – نیره خادمی: شرح شوریدگی تمام و کمال دو دلداده خراسان، محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان و شاید ادای دین به ‏زادگاهشان، درست در روز‌هایی که وضع تنفسی استاد محمدرضا شجریان رو به بهبود است و بدون دستگاه نفس می‌کشد، ‏آماده انتشار