مشاوره تلفنی، پزشک بدون نوبت با شما تماس می‌گیرد!

انتظار پشت در اتاق پزشک، تجربه مشترک همه آدم‌ها است. بیشترین زمانی که در اتاق انتظار، منتظر نوبت خود نشسته اید چقدر بوده است؟ انتظار همیشه با کلافگی همراه است. گاهی پیش می‌آید بیش از ۱ ساعت منتظر سر رسیدن نوبت خود و ملاقات با پزشک باشیم. شلوغی بیمارستان و مطب پزشک، خطر بزرگی برای