تاثیر استفاده از دهانشویه در بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان نقش مهمی در زندگی هر آدمی ایفا می‌کند. همچنین بهداشت دهان می‌تواند بر نگرش آدم‌ها نسبت به شما تاثیرگذار باشد. اولین چیزی که آدم‌ها در برخورد با شما به آن توجه می‌کنند بعد از لبخند، بوی دهان شما است. خوشبو بودن دهان بسیار حائز اهمیت است، زیرا این مسئله همیشه در