واکاوی یک تخریب، پشت گنبد جهانی نظام‌الملک

ایسنا/اصفهان طی روزهای گذشته، بخش اعظم یکی از خانه‌های صفوی بافت پیرامون مسجد جامع عتیق اصفهان که درست پشت گنبد خواجه نظام‌الملکِ این میراث جهانی قرار داشت، خراب شد و ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم اهالی محله، چقدر از بابت این تخریب خوشحال‌اند! اما چرا؟ سیدمهدی موسوی، مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان