زیباترین کاشی کاری های جهان را در این مکان ها به تماشا بنشینید

کاشی‌کاری هنری است که شاید زیباترین جلوه‌ آن در ایران باشد؛ ولی در سراسر جهان نیز در اماکن مذهبی نمونه‌های زیبایی از آن دیده می‌شود. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به‌روزرسانی شده است. شاید به نظر هنر کاشی‌کاری آسان باشد ولی در اصل این‌گونه نیست. طرح‌ها به