جنگ جنگ تا موسیقی؛ گفت‌و‌گو با ‌کارگردان «بزم رزم»

روزنامه ایران – الهام زارع نژاد: مستد «بزم رزم» تهیه شده در گروه مستند روایت فتح، سرگذشت پر فراز و نشیب موسیقی ما در سال‌های جنگ است. سید وحید حسینی در گفتگو با «ایران جمعه» از مراحل ساخت تا انتشار این مستند می‌گوید. از اینجا شروع کنیم که نسخه تازه منتشر شده و جدید «بزم