مخارج خانه؛ کدام برعهده‌ی مالک است و کدام مستأجر؟

وب‌سایت فرارو: پیدا کردن خانه مناسب و جور کردن پول اجاره یک طرف؛ نوشتن قرارداد و ریزه‌کاری‌های مربوط به‌آن یک طرف دیگر. نرخ اتحادیه کاملا مشخص است و در بیشتر اوقات، مستاجر و مالک بدون چانه زدن با مشاور املاک سر کمیسیون به توافق می‌رسند، اما در بعضی اوقات همین کمیسیون به یک معضل بزرگ