چگونه می توان با مسافت طولانی سفر کرد

چه در حال حرکت در سراسر کشور باشید و چه در سفر جاده ای ، سفر می تواند یک فعالیت استرس زا باشد. مسافرت با سگ شما می تواند بار بیشتری بر سفر شما بیاورد. اگر می خواهید مسافت زیادی را با سگ خود طی کنید ، مطمئن شوید که همه واکسیناسیون آنها را انجام