داستان‌های فابل را بهتر بشناسیم

برترین ها – طلوع حقیقت: اگر اهل مطالعه داستان‌های حکایتی باشید و یا حتی تاحدودی با ادبیات کودک و نوجوان آشنایی داشته باشید احتمالاً تا به حال با داستان‌های فابل برخورده‌اید. داستان‌های فابل که با حکایت حیوانات نیز شناخته می‌شوند، داستان‌های نسبتاْ ساده و کوتاهی هستند که شخصیت‌های اصلی آن‌ها را حیوانات تشکیل داده و