چگونه می توان از خویشاوندان مزاحم دعوت کرد

عروسی ، مهمانی های تولد ، بازنشستگی ، فارغ التحصیلی ، تعطیلات و سایر موارد خاص باید شما را شاد کند ، نه ترس. یک مهمان آزار دهنده می تواند با بازی نامناسب یا شروع درام ، لذت یک واقعه را تهدید کند. اگر نگران رفتارهای مزاحم خویشاوندان هستید ، می توانید آنها را دعوت