اگر دل درد و دل پیچه دارید

برترین‌ها: با توجه به اینکه عفونت گوارشی طیف وسیعی از بیماری‌های مرتبط به دستگاه گوارش را شامل می‌شود و براساس عامل بیماری که ویروس، باکتری یا انگل باشد، متفاوت است باید از هرگونه درمان خودسرانه پیشگیری و به پزشک مراجعه کرد. عفونت‌های سریع در فصول گرم سال به علت مصرف مایعات بیشتر، غذا‌های آماده و