کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه “تشنه‌داری”

نوشیدن جوشانده‌ گیاه تشنه‌داری در درمان درد و اختلالات گوارشی به کار رفته و شستشو با جوشانده سردشده یا استفاده از بخار آن در درمان درد التهاب و عفونت چشم، هموروئید اپی زیاتومی سوختگی‌های پوستی و درد التهاب و عفونت گوش تاثیر شگرفی دارد. به گزارش ایسنا، گیاه تشنه‌داری با نام علمی Scrophularia striata از تیره گل