درمان‌های خانگی برای سرفه‌ی شبانه در کودکان

برترین‌ها: سرفه شبانه در کودکان به میزان زیادی دیده می‌شود. ممکن است کودک در طول روز سرفه نکند، ولی به محض خوابیدن در زمان شب، سرفه مداوم او را آزار دهد و مانع از خواب راحتش شود و حتی ممکن است استفراغ را در او به همراه داشته باشد. این مسئله قطعاً هشداری برای والدین