استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت سازه پویش سهامی عام در البرز و تهران

استخدام ۵ عنوان شغلی در شرکت سازه پویش سهامی عام در البرز و تهران انتشار در یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام سازه پویش شرکت سازه پویش (سهامی عام) به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای فعال در زمینه تولید قطعات خودرو جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز از