یک عارضه دیگرِ واکسن های فایزر و مدرنا

یک عارضه جانبی مربوط به واکسن‌های فایزر و مدرنا این است که هر دو می‌توانند باعث تورم غدد لنفاوی زیر بغل شوند و زنان را مشکوک به ابتلا به سرطان سینه، سرطان خون یا لنفوم کنند. به گزارش ایسنا، پزشکان در آمریکا می گویند: برخی از زنان این گره‌های لنفاوی زیر بغل را با توده‌های