به کوری چشم کرونا دور هم جمع می شوند!

ایسنا/خراسان جنوبی عده‌ای از مردم هستند که با تمام گوشزدها هنوز کرونا را باور نکرده‌اند؛ انگار گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست و دوست دارند دورهمی‌ها و جشن‌ها را به هر قیمت که شده برگزار کنند حتی به قیمت شروع پیک چهارم که می‌گویند سهمناک تر از پیک‌های قبلی است. ماه‌هاست ‌که انگار یک بی