خانم‌ها! این عادت‌ها شما را مریض می‌کنند

برترین‌ها: از بچه‌گی به ما گفته‌اند قوز نکنیم و بعد از خوردن شیرینی دندان‌ها را بشوییم و خیلی توصیه‌های سلامتی دیگر را بار‌ها و بار‌ها از همان کودکی شنیده‌ایم. اما گاهی رفتار‌های عادی روزمره هم می‌توانند تاثیر بدی بر سلامتی ما بگذارند و بیمارمان کنند، اما چون عادی شده‌اند توجهی به آن‌ها نداریم و کسی