عادات غذایی افراد تحت کنترل ژنتیک است

ایسنا/خراسان رضوی بر اساس آخرین تحقیقات کالج کینگز لندن، الگوی مصرف موادغذایی افراد تا حدودی وابسته به ژنتیک است. به نقل از مدیکال‌اکسپرس، محققان کیفیت رژیم غذایی معمول افراد را با استفاده از نوعی تجزیه‌وتحلیل به نام «شاخص‌های تغذیه» بررسی کردند. آنان از شاخص‌های تغذیه استفاده کردند تا دریابند افراد در مقایسه با دستورالعمل‌های توصیه‌شده